logo ods

Občanská demokratická strana

Místní sdružení Turnov


Volební program ODS s podporou KDU-ČSL Turnov 20221) Doprava, parkování, cyklostezky


Doprava
Zlepšení dopravní situace v Turnově bezplatnou a rozšířenou bezbariérovou ekologickou MHD. Smysluplné změny tras podle skutečných potřeb občanů, včetně vybudování nových zastávek. Provozování Technickými službami Turnov s.r.o.

Podpora urychlené výstavby obchvatu Turnova, sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici a v Ohrazenicích.

Vznikne dlouhodobý plán rekonstrukcí chodníků a komunikací, včetně těch v okrajových částech města. Není možné, aby nebyly chodníky na Kamenci, Károvsku, na Malém Rohozci atd. Zvýšíme rychlost oprav městských komunikací a budeme důsledně vyvíjet tlak na majitele silnic vyšších tříd.

Chceme věnovat důraz na budování a rekonstrukce chodníků a to zejména s využitím Technických služeb Turnov s.r.o.

Budeme zkvalitňovat a upravovat systém průjezdného měření rychlosti stacionárními radary zejména v lokalitách, kde běžně dochází k porušování pravidel silničního provozu.

Parkování
Parkování na placených parkovištích bude prvních 30 minut zdarma, na náměstí nebo „u Billy“ pak bude delší čas výrazně dražší než dnes. Zavedeme placení kartou a přes aplikaci v telefonu.

Nová parkovací místa po celém městě, zejména řešení parkování v sídlištích v rámci regenerací. Důsledné vyžadování minimálně dvou parkovacích míst na každý nový byt, nebo dům.

Podpoříme projekt parkovacího domu, nebo parkoviště v centru Turnova.

Chceme vybudovat nadzemní parkoviště nad terminálem autobusové dopravy v Turnově II.

Cyklostezky
Dále budeme rozšiřovat cyklostezky v okrajových částech i centru města. Doprava na jízdním kole musí být bezpečná pro všechny účastníky dopravy.

Podpoříme další výstavbu Greenway Jizera a aktivně budeme podporovat vznik cyklostezky mezi Turnovem a Jičínem a do dalších částí Českého ráje, např. údolím Stebénky směr Kozákov.

2) Hospodaření města a jeho organizací, konkrétní projekty pro občany Turnova a bezpečnost


Hospodaření a fungování města a jeho organizací
Provedeme audit činností města a jeho organizací, který pravděpodobně povede k restrukturalizaci organizací a přesunu některých činností a agend.

Chceme snížit byrokracii pro občany právě optimalizací agend a činností v městských společnostech a organizacích. Např. při významném zlepšení hospodaření Technických služeb Turnov s.r.o. a dalších organizací může být zrušen poplatek za odpady jako v jiných městech v okolí.

Město by mělo místo velkolepých projektů ihned začít s projekcí a investicemi do energetických úspor a alternativních zdrojů energií.

Úvěry pouze na návratné investice, není možné nakupovat předražené nemovitosti a pak teprve přemýšlet co s nimi a kdy se asi investice vrátí a zda vůbec, takhle péče řádného hospodáře nevypadá.

Město by mělo významně zvýšit aktivitu v získávání dotací. Zatím je jejich čerpání hodně podprůměrné v porovnání s jinými městy stejné velikosti.

Město by mělo jít vždy a ve všech oblastech příkladem.

Rozšíříme úřední dny o pátek dopoledne a jednou za měsíc také sobotu dopoledne.

Karta občana
Zavedeme systém významných benefitů, které by mohli využívat občané města. Na jedné kartě tedy naleznete městskou slevu na vstup do divadla, kina, bazénu či koupaliště, ale také třeba vyjednané slevy v rámci regionu…

Poradna a pomoc pro občany v nouzi
Zřídíme v rámci města kontaktní místo, které bude formou konzultací radit občanům v těžkých životních situacích.

Bezpečnost ve městě
Budeme vyvíjet tlak na Policii, aby doplnila stavy policistů v Turnově.

Chceme zřídit pobočku Policie ČR či městské policie v Turnově II.

Rozšíříme městský kamerový systém i na další místa ve městě.

Zlepšíme dále podmínky pro práci městské policie s cílem zvýšení bezpečnosti v Turnově.

Podpoříme vybudování výjezdového centra integrovaného záchranného systému na Vesecku spolu s novým zázemím pro naši Městskou jednotku hasičů a výcvikovým areálem.

Chceme podporovat všechny naše sbory dobrovolných hasičů.

3) Nákupní centra, podpora podnikání, brownfieldy a bytová výstavba


Nákupní centra a podpora podnikání
Budeme podporovat malé i velké podnikání v Turnově a aktivně komunikovat s místními podnikateli.

Podpoříme pouze ty projekty velkých nákupních centrem, které nebudou mít likvidační potenciál pro místní živnostníky.

Budeme se prioritně snažit nabízet městské pozemky pro průmysl 4.0 – tedy chytré moderní technologie, které nebudou zatěžovat životní prostředí v okolí průmyslových zón.

Vybudujeme zázemí průmyslových zón (chodníky, vodovod, parkovací plochy atd.)

Oživíme veřejná prostranství v centru města s cílem podpory malých a středních podnikatelů.

Podpoříme další rozvoj farmářských trhů, pokusíme se je naopak rozšířit do Turnova II.

Brownfieldy (zanedbané nevyužité pozemky a nemovitosti)
Budeme aktivně komunikovat s majiteli těchto „skvrn“ na kráse města a snažit se ve spolupráci s nimi proměnit tato místa ve prospěch občanů Turnova.

Zejména bychom se chtěli zaměřit na lokality „Koňský trh“ a „Uhelné sklady“ u vlakového nádraží.

Budeme se ale zabývat i malými projekty v rámci nevyužitých a zanedbaných míst v rámci města ve spolupráci s občany.

Výstavba bytů a domů
Podpoříme zvýšení bytové výstavby v Turnově a připravíme do prodeje nové stavební pozemky města. Město ale nemá být „spekulant“ na poli nemovitostí, dlouhodobě svojí špatnou strategií prodejů v dražbě a nákupů předražených pozemků a nemovitostí zbytečně zvyšuje ceny nemovitostí.

Městské stavební pozemky budeme prodávat formou losování za pevně stanovené ceny a za podmínky trvalého bydliště, nebo jeho vzniku po výstavbě.

Nemůže se rozvoj Turnova zastavit na prodeji cca 2-4 pozemků/rok s odůvodněním, že ve městě není dostatečná infrastruktura škol a školek, budeme proto aktivně spolupracovat i s okolními obcemi na vzniku nové infrastruktury, všichni víme, že občané okolních obcí využívají výhod Turnova, proto je správné, aby se i jejich obce podíleli finančně na rozvoji infrastruktury.

Prioritně budeme podporovat výstavbu na již historicky využitých pozemcích. Krásným příkladem přestavby nevyužitých ploch je budoucí plánovaná výstavba bytů a nebytových prostor v areálu Dioptry, dalším místem pro rozvoj např. areál Šroubárny.

Postavíme nový dům s pečovatelskou službou v ulici 5. května a uvolněné prostory s městskými byty na Výšince v Granátové ulici přebudujeme na startovací byty pro mladé rodiny.

Zrychlíme tempo oprav městského bytového fondu i pro dosažení energetických úspor, město by mělo jít příkladem ostatním majitelům domů v Turnově.

4) Cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity


Cestovní ruch
Chceme nechat vypracovat podrobnou analýzu (audit) jak je v tuto chvíli řešena podpora cestovního ruchu v rámci Turnova (jeho organizací) a Českého ráje a zvážit sloučení městských aktivit pod jeden subjekt města a ušetřené peníze investovat do infrastruktury pro turisty a občany města.

Chceme propagovat Turnov jako „Srdce Českého ráje“ hlavně prostřednictvím Sdružení Český ráj, zrušením nesmyslů typu dvojích Turistických novin atd.

Chceme aktivně podpořit využití Jizery vodáky novou infrastrukturou a tím oživit břehy Jizery ve městě a podpořit rozvoj služeb a podnikání v něm. Chceme, aby vodáci nekončili v přeplněných Dolánkách, ale v centru Turnova.

Chceme podporovat vznik dalších ubytovacích kapacit v rámci města a aktivně bránit využívání hotelů v centru města jako ubytoven pro zahraniční dělníky, což současnému vedení města zřejmě vůbec nevadí…

Chceme vybudovat koupací biotop se zázemím v Dolánkách.

Sport
Chceme pokračovat v investicích na městských sportovištích (přístavba šaten na hokejovém stadionu, rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti).

V následujícím volební období připravíme všechny podklady pro stavbu vnitřního bazénu v Maškových zahradách, který bude využívat teplo z chlazení zimního stadiónu.

Zvýšíme finanční příspěvek města do sportovních klubů s ohledem na přicházející energetickou krizi a na podporu mládežnického sportu.

Zavedeme systém finanční podpory pro výkonnostní sport jednotlivých klubů s ohledem na reprezentaci Města Turnov.

Obnovíme sportovní komisi, která byla v posledním volebním období zrušena, a navrátíme její smysl jakožto poradního orgánu města.

Podpoříme vznik sportovní haly v Turnově II. v její minimalistické verzi.

Budeme aktivně podporovat a podílet se na vzniku všech smysluplných nových sportovišť (s výhledem jejich majetkového převodu na město). Např. TJ Turnov - nafukovací hala Daliměřice, nebo rozvoj sportovišť za atletickým stadiónem.

Volnočasové aktivity
Chceme využít potenciál řeky Jizery a zaměřit se na oblast od Dolánek do centra města.

V každé městské části by mělo být standardem vybavení dětské hřiště a multifunkční sportoviště.

Postavíme nové dětské dopravní hřiště.

Aktivně podpoříme rozvoj lyžařského areálu Struhy a revitalizaci údolí Stebénky pro zimní i letní sezónu. (běžecká trasa od parkoviště u Kulturního centra Střelnice, cyklostezka směr Kozákov, singltrek atd.)

Aktivně budeme podporovat všechny zájmové organizace, které se starají o volný čas našich dětí a občanů Turnova, včetně podpory provozu a investic.

5) Školství a kultura


Školství
Zasadíme se o vznik nové plnohodnotné základní školy v Turnově II. Budeme vylepšovat zázemí našich škol a zasadíme se o vznik či rekonstrukci odborných učeben na našich školách.

Provedeme majetková narovnání s Libereckým krajem, díky kterým se budou moci rozvíjet naše střední školy. Budeme aktivně komunikovat s vedením těchto škol a pomáhat jim v tlaku na zřizovatele v jejich potřebách. Například sestěhování „hotelovky s učňákem“ do Zborovské zlepší zázemí školy a umožní vznik plnohodnotné základní školy v Turnově II.

Budeme hledat další volné kapacity ve školách a školách. V případě nedostatečné kapacity budeme hledat nové vhodné prostory, tak abychom mohli zajistit místo všem dětem ve věku 4 let.

Podpoříme vznik nového zařízení pro nejmenší děti (jesle).

Budeme podporovat celoživotní vzdělávání na našich středních školách.

Kultura
Podpoříme smysluplný projekt nové knihovny.

Rádi bychom se věnovali snížení energetické náročnosti Kulturního centra Střelnice.

Přístavbu divadla preferujeme v pouze v podobě nového zázemí (tedy šatny, hygienické zázemí, nový vstup), pokud nepřijdou na navrhovanou rozsáhlou rekonstrukci peníze z dotací alespoň ve výši 75%.

Budeme pravidelně zvyšovat finanční příspěvek města do kulturního fondu.

Budeme dále vylepšovat prostředí pro kulturní a společenské akce ve spolupráci s organizacemi. Například možnost vypůjčit si městské vybavení na kulturně-společenskou akci (stoly, lavice, základní zvuková aparatura).

6) Zdravotnictví a sociální oblast


Zdravotnictví
CPrioritou je pro nás dostavba oddělení ARO a urgentního příjmu v nemocnici.

Budeme prosazovat, aby do obnovy majetku v rámci KNL a.s. byla vždy poměrná část investována do naší nemocnice. To nebude vzhledem k výstavbě v Liberci a rozšíření KNL a.s. i do dalších měst jednoduchý úkol.

Budeme usilovat o zachování stávající péče v turnovské nemocnici. Je jasné, že velké operační zákroky se budou dělat odborných lékařských centrech v regionálních nemocnicích. My chceme zachovat a rozšířit tzv. „jednodenní medicínu“, která by měla být v naší nemocnici na špičkové úrovni.

Chceme aktivně oslovovat mladé zubaře/zubařky, praktické i dětské doktory a případně jim pomáhat se vznikem, nebo převzetím ordinací.

Sociální oblast
Postavíme nový dům s pečovatelskou službou v Turnově v ulici 5. května.

Budeme pokračovat v investicích do domova důchodců Pohoda a Alzheimer centra.

Zvýšíme podporu a kvalitu poskytovaných služeb v rámci terénní pečovatelské služby, tak aby mohli plnohodnotně starší občané žít ve svých vlastních nemovitostech.

I nadále budeme podporovat místní organizace, které se starají o spoluobčany s jakoukoliv formou duševního či mentálního postižení.

7) Životní prostředí, odpady, voda a krajina, VHS Turnov


Životní prostředí
Rozšíříme ekologickou a bezbariérovou MHD provozovanou Technickými službami Turnov.

Vybudujeme fotovoltaické elektrárny na našich střechách.

Budeme zadržovat a využívat dešťovou vodu v městských objektech.

Budeme regenerovat městské prostory, parky a sídliště podle nejnovějších trendů a pro zlepšení životního prostředí.

Odpady
Budeme rozvíjet a podporovat čistou mobilitu budováním dobíjecích stanic a nákupy vozidel na alternativní zdroje (CNG a elektro) Už dávno to město a jeho organizace měli řešit.

Chceme zlepšit fungování Technických služeb Turnov a odpadových služeb Turnov, začít využívat nově v regionu budovaná zařízení k snížení náročnosti likvidace odpadů a místo na skládku, nebo do spalovny vozit odpad třeba do dokončované třídící linky a bioplynové stanice v Mladé Boleslavi.

Chceme zavést spravedlivý systém platby za skutečně vytvořený odpad s využitím čipů v popelnicích, tím podpoříme třídění odpadů.

Chceme intervaly svozu komunálních odpadů po týdnu minimálně v letním období.

Rozšíříme místa pro tříděný odpad. V turnovských ulicích chybí (po konci pytlového svozu) například popelnice na tetrapaky. Budeme pokračovat v budování podzemních kontejnerů.

Zlikvidujeme všechny černé skládky ve městě a budeme je formou fotopastí kontrolovat.

Podpoříme projekty našich škol, které se budou zaměřovat na ekologickou výuku.

Voda a krajina
Podpoříme projekty, které budou zadržovat vodu v krajně – například projekty u údolí nivy Jizery, Stebénky, nebo Libuňky.

U všech nových staveb budeme vyžadovat systém pro zadržování dešťové vody.

Město musí jít příkladem, proto chceme začít realizovat úpravy na jednotlivých nemovitostech v majetku města a jeho organizací vedoucí k zadržení a využití dešťové vody.

Opravíme všechna místa posledního odpočinku a to i v přilehlých částech města. Tyto místa musí mít důstojný vzhled a město se o ně musí umět postarat. Nelze pouze odsouvat opravy zdí atd.

Budeme revitalizovat i menší zanedbané plochy v rámci města jako příklad pro ostatní majitele nemovitostí.

Budeme aktivně podporovat regenerace na území města vedoucí ke zkvalitnění životního prostředí.

VHS Turnov
Nikdo z budoucích zastupitelů nebude v žádném případě hlasovat pro jakoukoliv formu vystoupení města ze svazku VHS. Naopak si myslíme, že pověst Turnova v tomto svazku díky špatným krokům současné koalice vedlo k poškození dobrého jména města. Osobní animozity dovedly Turnov mimo možnosti dohody s ostatními obcemi tak, jak tomu bylo v minulých letech. Naši zástupci na jednání Rady VHS Turnov nechodili, často se také naši zástupci v radě střídali. Výsledkem tohoto amatérského jednání není zlevněná voda nebo zvýšené rozhodovací pravomoci města. Výsledkem je pouze výrazně složitější jednání na poli tohoto sdružení. Změny v tomto trendu docílíme pouze výměnou vedení města!

Chceme zlepšit kvalitu pitné vody (odvápnění).

Chceme, aby se VHS Turnov aktivně zapojila i do zadržování vody v krajině a dokázala tak, že je sdružením obcí a měst které hájí zájmy zřizovatelů v oblasti vodohospodářství. Může tak sloužit i jako platforma pro organizace i pro soukromé subjekty v dané oblasti, které budou chtít realizovat podobné projekty.