logo ods

Občanská demokratická strana

Místní sdružení Turnov

 • Dostupná a přátelská veřejná správa

  Úřad ve vaší obci ale nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, váš úřad musí být místo, které nám pomáhá s byrokracií bojovat, a naši kandidáti vědí, jak to udělat. V programu vám nabízíme systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřady zachováme, chceme ale lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být, že všude na úřadech zaplatíte kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.


  Garant: Martin Kupka
  místopředseda ODS a starosta Líbeznic


  Veřejné služby pro kvalitní život

  Stát má pomáhat těm, kteří si nedokážou pomoci sami. Proto náš program klade důraz na kvalitní veřejné služby pro seniory. Prosadíme bezbariérovou hromadnou dopravu nebo dostupné bezbariérové bydlení. Nejstarší občany chceme zapojit i do společenského života, ať už pořádáním kulturních akcí určených přímo pro ně, nebo společných akcí seniorů a mladší generace. Budeme pracovat i na rozvoji sociálních a zdravotních služeb. Podpoříme odlehčovací péči v domácím prostředí, chceme klást důraz na terénní služby, denní stacionáře a domácí hospicovou péči. Zapracovat musíme i na hromadné dopravě. Zavedeme jednotné tarify v městských a krajských dopravních systémech. K odbavování cestujících musí sloužit nejmodernější technologie.


  Garant: Jan Bauer
  poslanec a bývalý starosta Prachatic

 • Pestrý život ve městech a obcích

  Základem dobrého života v obci jsou spokojení obyvatelé, kteří v obci pouze nepřespávají, ale skutečně plnohodnotně žijí. Proto prosadíme výstavbu a rekonstrukce školek i základních škol. Podpoříme i rozvoj služeb věnujících se těm nejmladším dětem, jako jsou třeba jesle nebo dětské skupiny. Soustředit se budeme i na sportovní aktivity dětí a mládeže, ať už prostřednictvím sportovních klubů, výstavby sportovních hřišť, nebo podporou sportovních akademií. Naši kandidáti vědí, že nezbytná je i podpora kulturních akcí, spolků nebo třeba knihoven a spolkového života obecně. V programu myslíme také na dobrovolné hasiče, jakožto důležitou součást každé obce.


  Garant: Martin Baxa
  místopředseda ODS a 1. náměstek primátora Plzně


  Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích

  Některé obce zoufale potřebují obchvat, jiné zase trápí nedostatek chodníků. My jsme si toho vědomi, a proto v našem programu klademe důraz na to, jak potřebnou infrastrukturu vybudovat. Zjednodušíme stavební zákon a zkrátíme lhůtu potřebnou pro získání stavebního povolení. Třeba tím, že pokud se stavební úřad včas nevyjádří, získá stavebník automaticky jeho souhlas. Chceme připravit i digitální úložiště pro sdílení projektové dokumentace. Důležité jsou také dotace. Chceme zpřehlednit dotační tituly a zajistit jejich jednodušší čerpání – především jasně danými pravidly a snížením byrokracie. Zlepšíme také větší provázanost jednotlivých titulů a posvítíme si na často nesmyslná hodnotící kritéria.


  Garant: Zdeněk Nytra
  senátor a kandidát na primátora Ostravy

Představení kandidátů


(1) Lukáš Bělohradský

kandidát na starostu

věk 39, podnikatel, ředitel Spolku absolventů a přátel Obchodní akdemie a hotelové školy Turnov z.ú.

více

1. desítka kandidátů ODS