logo ods

Občanská demokratická strana

Místní sdružení Turnov


Jak se stát členem ODS


Jsou liberálněkonzervativní hodnoty tím, co určuje váš život a vaše životní postoje? Nechcete jen pasivně přihlížet dění kolem sebe, ale být jeho aktivním hybatelem? Staňte se naším členem.

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.


Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.


Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků.

Jak postupovat?


  • Přihlášku lze vyplnit online prostřednictvím intranetu MojeODS. Přihlášku si můžete také stáhnout nebo opatřit vytištěnou v některé kanceláři ODS.
  • Po vyplnění online přihlášky Vás bude kontaktovat manažer ODS nebo předseda místního sdružení a domluví s vámi další postup. Zároveň získáte omezený přístup do intranetu MojeODS a můžete sledovat stav vaší přihlášky online.
  • Pokud preferujete papírovou formu, pak s vyplněnou a podepsanou přihláškou kontaktujte příslušnou kancelář ODS, případně přímo místní sdružení, do kterého chcete vstoupit.
  • Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členského příspěvku. Osobní účast zájemce o přijetí do ODS musí být uskutečněna na usnášeníschopném zasedání místní rady, které předcházelo či předchází rozhodování o přijetí zájemce. Základní výše příspěvku se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 500 Kč za rok, studenti, ženy na mateřské dovolené a důchodci platí méně, obvykle 200 Kč za rok.
  • Členovi ODS je vystavena karta člena.